Isikuandmete kaitse

Tallinna Kopli Ametikool juhindub isikuandmete töötlemisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu isikuandmete kaitse üldmäärusest (IKÜM) ning teistest kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusaktidest ja -normidest.
Isikuandmete töötlemisel lähtutakse linna andmekaitsetingimustest: https://www.tallinn.ee/et/andmekaitsetingimused
 

Kui soovime Teie isikuandmeid töödelda eespool nimetamata alusel, küsime Teilt selleks nõusoleku ning nimetame töödeldavad isikuandmed. Kui Te nõusolekut ei anna või võtate selle tagasi, siis me Teie isikuandmeid ei töötle. Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb esitada avaldus e-posti aadressi info@tkak.ee ning me kustutame Teie andmed.

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks (PDF)

Nõusolekut vajame järgmistel juhtudel:

  • Õpilase nime, foto, video või loomingulise töö avalikustamiseks kooli veebilehel,  infoekraanidel või kooli sotsiaalmeedia kanalites. Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on koolielu kajastamine.
  • Õppeinfosüsteemi keskkonna kasutajakonto loomiseks (ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, isikukood)
  • Õppetöös võidakse kasutada erinevaid õppekeskkondi, mis nõuavad isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, isikukood)
  • Lastevanemate e-posti aadressi lisamisel klassi lastevanemate listi, selleks et hõlbustada klassijuhataja, õpetajate ja kooli juhtkonna suhtlemist lastevanematega ning teabe kiireks edastamiseks loob kool iga klassi õpiaste vanemate e-posti aadressidest listi.

Kool ei jaga teie isiklikke andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või kui seda on vaja teile õppetöö tugiteenuste osutamiseks (toitlustus, õpilaspilet, õppeinfosüsteem).

Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab linna andmekaitsespetsialist, kellega saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.eelink opens on new page.

Kooli andmekaitse kontaktisik, kelle ülesandeks on koordineerida kooli andmekaitse küsimuste lahendamist, on õppespetsialist Olli Neiman info@tkak.eelink opens on new page, 6644670

Täpsema ülevaate asutuse andmetöötlustest leiate Tallinna andmetöötlusregistrist.
Tallinna andmetöötlusregister on leitav aadressilt: https://atr.tallinn.ee/link opens on new page.

Konkreetse asutuse andmetöötlused leiate järgnevalt:

  • vajutate lahtrile „otsing“
  • seejärel nupule „vali asutus“ ja kirjutate üleval avanenud lahtrisse lasteaia/kooli nime
  • seejärel vajutate nupule „otsi“ ning vajutate avanenud nimekirjas lasteaia/kooli nimele (mis on punast värvi)
  • lõpuks vajutate allpool olevat sinist nuppu „otsin“.

Peale seda avaneb nimekiri kõikidest lasteaia/kooli andmetöötlustest, iga andmetöötluse kirjeldust saate vaadata vajutades nupule „vaatan“.

Kaamerate kasutamise kord on leitav siit: Tallinna Kopli Ametikooli videojälgimisseadmete kasutamise kordlink opens on new page

Avaldatud 16.09.2022. Viimati muudetud 28.09.2023.