Korruptsiooni ennetus

Korruptsiooni ennetamise õiguslikke aluseid ja vastutust reguleerib korruptsioonivastane seaduslink opens on new page.
Korruptsiooni eest vastutav isik Tallinna Kopli Ametikoolis on Enn Pormeister, haldusjuht, haldusjuht@taka.edu.eelink opens on new page, tel. 66 44 671. Käskkiri ametiisiku kinnitamise kohta.
Ametiisik kohustub järgima korruptsiooni ennetamise juhenditlink opens on new page, mis on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 15.08.2023 käskkirjaga nr T-7-1/23/278.

Töökohad, millega kaasneb ametiseisund: haldusjuht, õppejuht, õppesuuna juht, arendusjuht, kvaliteedijuht, personalijuht, infojuht, haridustehnoloog, õppetöö korralduse spetsialist, õppespetsialist, hev koordinaator, sotsiaalpedagoog, koolipsühholoog, eripedagoog, õpetaja, kutseõpetaja. Käskkiri korruptsiooniriskiga ametikohtade kaardistamise kohta.

Vastutav isik ostumenetluse korraldamisel on haldusjuht Enn Pormeister. Käskkiri Tallinna Kopli Ametikooli vastutavate isikute määramine ostumenetlusega riigihangete korraldamiseks 2024. aastal.

Rohkem infot leiate www.korruptsioon.eelink opens on new page

Teade toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta puudub.

Avaldatud 15.02.2024. Viimati muudetud 27.03.2024.