Tasuta tööalased koolitused

Kursusele registreerimise avalduse leiate siitlink opens on new page

ESF programmi VÕTI 2024 koolitused

Koolitused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, finantseerimine toimub läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“. 
Koolituste eesmärk on inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmine.

VÕTI programm on Euroopa Sotsiaalfondist toetatav tegevus, mis keskendub täiskasvanuharidusele ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumisele.

Koolituste sihtrühmadeks on erialase tasemehariduseta, keskhariduseta ja aegunud oskustega täiskasvanud.

Õppekohale saamise valikukriteeriumiteks on sihtrühma kuulumine, motivatsioon (põhjendus, miks soovite koolitusel osaleda) ja avalduse laekumise aeg.
Registreerimisel tuleb arvestada asjaoluga, et soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, seega kursusele registreerumine ei taga automaatset õppegruppi arvamist. Koolitusgrupis vabade kohtade olemasolul saavad ESF VÕTI koolitustel osaleda ka teised täiskasvanute sihtrühmad.

Koolitusele pääsenutega võetakse hiljemalt 7 päeva enne koolituse algust ühendust e-posti või telefoni teel ja antakse teada, kas olete õppegrupi arvatud.

Lisainfo telefonil +372 526 3602

Avaldatud 10.03.2020. Viimati muudetud 14.06.2024.