Erasmus+ projekt Tallinna Kopli Ametikool saadab 2022. aasta mais õpilased õpirändele Maltale.

Loomise kuupäev 09.02.2022

Erasmus+ projekt Tallinna Kopli Ametikool saadab 2022. aasta mais õpilased õpirändele Maltale

Välispraktika läbisid järgnevate erialade õpilased:

  • hoone tehnosüsteemide ehitus 

  • tekstiilkäsitöö 

  • sisetööde elektrik

  • puukäsitöö 

Vastuvõtvaks partneriks on välispraktika vahendaja ZEAL Internshipslink opens on new pageZEAL Internships">, kes pakkus meie õpilastele usaldusväärseid ettevõtteid praktika läbiviimiseks.

Käesoleva projekti eesmärgiks oli tutvuda erinevate valdkondade arengusuundadega Maltal, parandada keeleoskust ja täiedada erialaseid oskuseid.

Projekti eelarve on 45 933,00 €.

Õpirändele minejatele tasuti programmi toetusest transport sihtkohta ja tagasi, kindlustus ning majutus praktikakohas. Samuti on osalejatele ette nähtud päevarahad, mis katavad elamiskulud välisriigis.
Kõik välispraktikal osalejad saavad Europassi õpirändetunnistuse, mis on rahvusvahelistelt kehtiv tunnistus ja abiks töö leidmisel.

Erasmus õpirände projektiga Maltal praktikal.link opens on new page

Viimati muudetud 09.02.2024.