Töökohapõhise õppe info

TÖÖKOHAPÕHINE ÕPE  EHK ÕPIPOISIÕPE
Õpi ja tööta koos meistritega!

Töökohapõhine õpe on  kutseõppe tasemeõppe õppevorm, mille puhul õppija läbib 1/3 õppest koolis ja 2/3 õppest ettevõttes. 
Õppe alustamise eelduseks on olemasolev erialane töökoht või kokkulepe tööandjaga selle saamiseks. 
Õppe aluseks on õppekava, mille läbiviimiseks sõlmivad kool, õppija ja ettevõte kolmepoolse praktikalepingu. Õppijal on kaks juhendajat – üks koolis ja teine ettevõttes. Töökohapoolne juhendaja on kogenud praktik, kelle käe all täidab õppija ettevõttes erinevaid tööülesandeid, mis toetavad õppijat kutsetöös vajalike oskuste omandamisel.
Õppe käigus õpitakse selgeks konkreetne amet või tõstetakse erialast kvalifikatsiooni, töötades oma ala meistrite juhendamisel ettevõttes. 
Õpe lõppeb kutseeksamiga, mille sooritamisel väljastatakse SA Kutsekoja poolt kutsetunnistus. Kutseeksami ebaõnnestumise korral tuleb õppijal sooritada koolieksam. Lisaks kutsetunnistusele saab õppija ka kutsekooli lõputunnistuse. 

Töökohapõhine õpe on kõige praktilisem õppevorm, kus vajalikud oskused omandatakse igapäevase praktilise töö käigus. Töökohapõhine õppevorm annab töötavale õppijale võimaluse täiendada praktilisi oskusi ja teoreetilisi teadmisi ning töötamise kõrvalt tõsta erialast kvalifikatsiooni ja saada kutsetunnistus.

Kasu õppijale:

 • Töötamine ja õppimine toimub paralleelselt, õpitud oskused kinnistuvad koheselt töökeskkonnas.
 • Õppimise ajal saab õppija töötamise eest tasu, tal on säilinud töökoht. Ettevõte maksab õppijale palka, mis ei tohi olla väiksem riiklikust miinimumpalgast. Kui õppija ja ettevõtte vahel on juba kehtiv tööleping, siis lisatasu õppimise eest ei maksta.
 • Õppijal on õigus on saada toetusi samadel tingimustel teiste kutseõppe õpilastega:
  • Heade õppetulemuste korral võib õppija taotleda alates õpingute teisest semestrist põhitoetust – 60 eurot kuus
  • Vajadusel hüvitatakse õppijale kodu ja õppeasutuse vahelised ühistranspordikulud (v.a asulasisene transport).
  • Vajaduspõhine eritoetus
 • Tasuta koolilõuna. 
 • Neile kehtivad kõik õpilaspiletiga kaasnevad soodustused. 
 • Kvalifikatsioon annab töötajale kindluse tulevikuks, motiveeritud on suhted tööandjaga, kes toetab töötaja õppimist.

Kasu tööandjale:
Ettevõtte töötajatel on olemas erialane väljaõpe ja kutsetunnistus.
Töökohapõhine õpe on võimalus tasuta töötajaid koolitada.
Teiste juhendamine arendab ka  juhendajat.
Võimalus osaleda õppekavade arendamisel ja rakenduskavade täpsustamisel, koostöö kutsekooliga.

 

Ava foto
Avaldatud 16.01.2020. Viimati muudetud 09.04.2020.