Tekstiilkäsitöö (2a.)

Kellele?

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega ja keskharidusega isikud, kes soovivad omandada kutset. Eriala sobib eelkõige inimesele, kellel on huvi erinevate käsitööliikide vastu. Kasuks tuleb käeline osavus, ruumiline mõtlemine, proportsioonitunnetus, püsi
TaseÕppe kesvusÕppekeelÕppevormEeldus alustamiseks
Tekstiilkäsitöö valmistaja tase 4 2 aastat EestiStatsionaarne, sessioonõpePõhiharidus

Kuidas õpe toimub?

Õpe toimub sessioonõppena, kolmel päeval nädalas üle nädala. 

Tule kooli virtuaaltuurilelink opens on new page

Õpingute jooksul sooritab õpilane ka praktika. Õpilased on praktikat sooritanud erinevate valdkonna meistrite käe all ja Eesti Vabaõhumuuseumis konservaatorite käe all. 

Eriala

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks tekstiilkäsitöö tegijana nii iseseisvalt kui meeskonnaliikmena tekstiilkäsitöö valdkonnas. 

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega ja keskharidusega isikud, kes soovivad omandada kutset. 
Tekstiilkäsitöö tegija saab teadmisi ja praktilisi oskusi Eesti rahvakultuuri ja tekstiilipärandi alustest, kavandamisest ja kujutamisest, materjaliõpetusest, silmuskudumisest, heegeldamisest, õmblemisest, kangakudumisest ning käsitööalasest ettevõtlusest ja tootearendusest. 

Õpetajate juhendamisel valmistavad õpilased pitse, kudumeid ja õmblevad mitmesuguseid esemeid. 

Lisaks põhiõpingutele on võimalik saada praktilisi oskusi nahatöös, metall- ja savitöödes, tekstiilmaterjalide värvimises, kirjakunstis ja fotograafias. 

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud Tekstiilkäsitööline, tase 4 kutseeksami. 

Kuhu edasi?

Eriala lõpetajad saavad minna tööle valdkonna disaineri juurde või hakata iseseisvalt tegelema ettevõtlusega tekstiilkäsitöö alal. Vastavalt huvidele ja olemasolevale haridustasemele saab soovi korral juurde õppima minna näiteks Eesti Kunstiakadeemiasse Moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisaini erialale, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiasse Pärandtehnoloogia erialale, erinevatesse teistesse Eesti kutseõppeasutustesse tase 5 õppekavadele (nt rahvarõivaste valmistajaks, pitsitehnikas esimete valmistajaks, silmuskudujaks)

Vastuvõtt

Esita avaldus SAIS keskkonnaslink opens on new pageSAIS keskkonnas">

Vastuvõtukriteeriumid

Vastuvõtt erialale toimub järgmiste kriteeriumite alusel:

  • Motivatsioonikiri  - Motivatsioonikirjas avab kandidaat oma õppima asumise põhjuseid, et miks ta tahab antud erialal õppida ning huvi ja varasemat kokkupuudet selle erialaga (kui on). Motivatsioonikiri kirjutatakse eesti keeles koolis kohapeal, kirjutamiseks on aega 30min. (max 5 punkti)
  • Käeline katse (eesti keeles) - Hinnatakse töö vastavust juhendile, oskust valida ja kasutada töö sooritamiseks õigeid tööriistu, ajakulu ning töö puhtust ja korrektsust  (max 4 punkti)
  • Erialane vestlus (eesti keeles) - hinnatakse kandidaadi motivatsiooni, suhtlemisoskust ning eesti keele oskust (max 5 punkti)
  • Portfoolio* - Konkursil on võimalik saada 1 lisapunkt esitatud portfoolio eest, mis näitab kandidaadi kunstilist kogemust – maalimine, joonistamine, meisterdamine, käsitöö. Hinnatakse vestlusel (*1 lisapunkt)

Konkursi maksimaalne võimalik tulemus on 14 punkti (*koos lisapunktiga 15p) ja kandideerimislävend 8 punkti.

Rühma avamise miimimumsuurus on 12, maksimumsuurus 20. 

Tutvu õppekavaga

Tekstiilkäsitöö tase 4, tasemeõpe 2 aastat - õppekava ja rakenduskavalink opens on new page

Avaldatud 01.03.2020. Viimati muudetud 21.05.2024.