Maaler (1 a.)

Kellele?

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega isikud, kes soovivad omandada kutset.
Omandatav taseÕppe kestvusÕppekeelÕppevormEeldus alustamiseks
Maaler, tase 41 aastaEestiStatsionaarne, sessioonõpePõhiharidus

Kuidas õpe toimub?

Õpe toimub üle nädala, N-R pärastlõunal ja L terve päev. 

Tule kooli virtuaaltuurile.link opens on new page

Õpingute jooksul sooritab õpilane ka praktika. Meie praktikapartneriteks on olnud näiteks. 

Eriala

Maalri eriala õpingutega omandab õpilane teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada oskustöölisena ehitus- ja kinnisvara valdkonna ettevõtetes ja kelle peamiseks tööülesandeks on viimistletavate pindade lõppviimistluse teostamine, nt värvimine, lakkimine, õlitamine ja pindade katmine rullmaterjalidega. Konkreetne tööülesanne hõlmab viimistletavate pindade ettevalmistamist, materjalide arvestust, mõõtu lõikamist ja paigaldamist. 

Maaler töötab töökohal üksinda ja vastutab oma tööülesannete kvaliteetse täitmise eest, suurematel objektidel töötab maaler meeskonnas, kus arvestab enda ja teiste rolliga meeskonnas. 

Õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutatust, mida hinnatakse kutseeksamiga ja õpilane omandab „Maaler, tase 4“ kutsekvalifikatsiooni. 

Kuhu edasi?

Eriala lõpetajad saavad minna tööle maalrina  remondi ja ehitusega tegelevatesse ettevõtetesse. 

Vastuvõtt

Esita avaldus SAIS keskkonnaslink opens on new pageSAIS keskkonnas">

Vastuvõtukriteeriumid

Vastuvõtt erialale toimub järgmiste kriteeriumite alusel:

  • Vastuvõtukatse (kokku max 10p) koosneb alljärgnevatest osades:
    • Kirjalik test (eesti keeles) - hinnatakse õppija teoreetilisi teadmisi, mis on eelduseks valitud kutseala õpingute alustamiseks. Test koosneb viiest küsimusest. Aega testi lahendamiseks on 15 minutit. Iga õige vastus annab ühe punkti. (max 5 punkti)
    • Erialane vestlus (eesti keeles) - hinnatakse kandidaadi motivatsiooni, suhtlemisoskust ning eesti keele oskust. (max 5 punkti)

Konkursi maksimaalne võimalik tulemus on 10 punkti ja kandideerimislävend 6 punkti.

Rühma avamise miimimumsuurus on 12, maksimumsuurus 20. 

Tutvu õppekavaga

Maaler tase 4, tasemeõpe 1 aasta - õppekava ja rakenduskava link opens on new page

Avaldatud 18.02.2020. Viimati muudetud 05.04.2024.