Kutsevaliku õpe

Kutsevaliku õpe on kutseõppeks ettevalmistav tasemeõpe, millega omandatakse teise kvalifikatsioonitaseme õpiväljundid ja valmisolek õpingute jätkamiseks ning tööturule siirdumiseks.

Kutsevaliku õppe peamiseks sihtrühmaks on noored, kellel puuduvad oskused ja valmidus valida eriala või kelle õpingud on katkenud või põhikooli noored, kes ei tea veel, mida edasi teha.

Kutsevaliku õppe eesmärgiks on toetada noore valmidust, pakkuda tõhustatud tuge nt sisserännanud või ka puuduliku eesti keele oskusega noortele õpinguid kutseõppes jätkata et tööturule siseneda

 

Kutsevaliku õpe .PDF
Õppekava PDF
Moodulite rakenduskava PDF
Avaldatud 31.03.2022. Viimati muudetud 18.04.2023.