Hoone tehnosüsteemide ehitus Eesti keel 60%/ Vene keel 40% (3 a.)

Kellele?

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega või vähemalt 22 aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid. Sobib inimesele, kes väärtustab stabiilset töökohta ja ei karda teha füüsilist tööd nii väljas kui sees. 
Omandatav taseÕppe kestvusÕppekeelÕppevormEeldus alustamiseks
Kutsekeskharidus, Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp, tase 4 esmane kutse 3 aastatEesti* 60:40 (Eesti:vene) Statsionaarne, päevaõpe Põhiharidus

Kuidas õpe toimub?

Õpe toimub päevaõppes esmaspäevast reedeni päevasel ajal. 

Tule kooli virtuaaltuurilelink opens on new page

Õpingute jooksul sooritab õpilane ka praktika. Meie praktikapartneriteks on olnud näiteks Tallinna Vesi, Harmet OÜ, Hanken OÜ, Sation OÜ. 

Eriala

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis loovad eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks ning võimaldavad töötada oskustöölisena ehituse või kinnisvara korrashoiuvaldkonnas, paigaldades ja hooldades hoone vee-, kanalisatsiooni-, kütte- ja ventilatsioonisüsteeme. 

Õpingute käigus omandatakse õppeaineid järgmistest suundadest: Veevärgilukksepp, tase 4  esmane kutse, Ventilatsioonilukksepp, tase 4 esmane kutse, Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp, tase 4 esmane kutse. 

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa koduleheltlink opens on new page

Kuhu edasi?

Eriala lõpetajad on tööturul nõutud kütte-, kanalisatsiooni-, vee ja ventilatsioonisüsteemide spetsialistid erinevates ehituse ja kinnisvarakorrashoiuga tegelevates ettevõtetes. Soovi korral saab õpinguid jätkata kõrghariduse tasemel näiteks Tallinna Tehnikakõrgkoolis Hoonete ehituse erialal, TalTechis Hoonete sisekliima ja veetehnika ning Ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise erialadel. 

Vastuvõtt

Esita avaldus SAIS keskkonnaslink opens on new pageSAIS keskkonnas">

Vastuvõtukriteeriumid

Vastuvõtt erialale toimub järgmiste kriteeriumite alusel:

  • Põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne (max 5p)
  • Vastuvõtukatse (kokku max 10p) koosneb alljärgnevatest osades:
    • Kirjalik test (vene keeles) - hinnatakse õppija teoreetilisi teadmisi, mis on eelduseks valitud kutseala õpingute alustamiseks. Test koosneb viiest küsimusest. Aega testi lahendamiseks on 15 minutit. Iga õige vastus annab ühe punkti. (max 5 punkti)
    • Erialane vestlus (eesti keeles) - hinnatakse kandidaadi motivatsiooni, suhtlemisoskust ning eesti keele oskust. (max 5 punkti)
  • Konkursi maksimaalne võimalik tulemus on 15 punkti ja kandideerimislävend 9 punkti.

Rühma avamise miinimumsuurus on 12 inimest, maksimumsuurus 20. 

Tutvu õppekavaga

Hoone tehnosüsteemide ehitus tase 4, tasemeõpe, kutsekeskharidus - õppekava ja rakenduskavalink opens on new page

Avaldatud 01.03.2019. Viimati muudetud 14.06.2024.