Puukäsitöö (2a.)

Kellele?

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega ja keskharidusega isikud, kes soovivad omandada kutset. Eriala sobib püsivale ja loomingulisele inimesele, kellel on huvi puu- või käsitöö vastu.
Omandatav taseÕppe kestvusÕppekeelÕppevormEeldus alustamiseks
Puukäsitöö valmistaja tase 42 aastat Eesti Statsionaarne, sessioonõpePõhiharidus

Avalduste vastuvõtt sügisel 2024. Õppetöö algus jaanuaris 2025

Eriala

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab kompetentsid, mis võimaldavad töötada puukäsitöö tegijana nii iseseisvalt kui meeskonnaliikmena puukäsitöövaldkonnas ning luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. 

Puukäsitöö tegija saab teadmisi ja praktilisi oskusi Eesti rahvakultuuri ja puutöönduse ajaloost, kavandamisest ja kujutamisest, puiduõpetusest, puutööalasest tööriista- ja tehnoloogiaõpetusest, tervikpuu esemete valmistamisest, painutamistöödest, laudnõude valmistamisest, tappseotiste valmistamisest, puittoodete ja teenuste turundamisest. 

Lisaks põhiõpingutele on võimalik saada praktilisi oskusi nahatöös, õmblustöös, polsterdustöödes, metall- ja savitöödes ja fotograafias. 

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud Puukäsitööline, tase 4 kutseeksami. 

Kuidas õpe toimub?

Õpe toimub sessioonõppena, üle nädala, E-N. 

Tule kooli virtuaaltuurile.link opens on new page

Õpingute jooksul sooritab õpilane ka praktika. Õpilased on praktikat sooritanud erinevate valdkonna meistrite käe all ja Eesti Vabaõhumuuseumis konservaatorite käe all. 

Kuhu edasi?

Eriala lõpetajad saavad minna tööle valdkonna meistri juurde või iseseisvalt luua oma käsitöötöökoda või tegeleda ettevõtlusega puukäsitöö alal. Puukäsitööd annab hästi kombineerida teiste käsitööliikidega. Vastavalt huvidele ja olemasolevale haridustasemele saab soovi korral juurde õppima minna näiteks Eesti Kunstiakadeemiasse Moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisaini, Tööstus- ja digitootedisaini, Taltech Materjalitehnoloogia, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiasse Pärandtehnoloogia erialale. 

Vastuvõtt

Vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnaslink opens on new pageVastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas">.

Tutvu õppekavaga

Puukäsitöö, tase 4, tasemeõpe, 2 aastat - õppekava ja rakenduskavalink opens on new page

Avaldatud 01.03.2020. Viimati muudetud 05.04.2024.