Kinnisvarahooldaja (2 a.)

Kellele?

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega isikud, kes soovivad omandada kutset. Sobib inimesele, kes ei karda teha füüsilist tööd nii sees kui väljas. Õpingute käigus keskendutakse kolmele põhiteemale, milleks on haljastus, puhastus ja pisiremont.
Omandatav taseÕppe kestvusÕppekeelÕppevormEeldus alustamiseks
Kinnisvarahooldaja tase 4 2 aastat Eesti Statsionaarne, päevaõpe Põhiharidus

Kuidas õpe toimub?

Õpe toimub päevaõppes, K-R. 

Tule kooli virtuaaltuurile.link opens on new page

Õpingute jooksul sooritab õpilane ka praktika. Meie praktikapartneriteks on olnud näiteks Tallinna Botaanikaaed, Tallinna Loomaaed, Mustamäe haljastus OÜ. 

Eriala

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab kompetentsid, mis loovad eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks ning võimaldavad töötada kinnisvara korrashoiu valdkonnas hoone ja krundi rajatiste konstruktsioonide tehnohooldusel ja heakorratöödel. 

Kinnisvarahooldaja saab teadmisi ja praktilisi oskusi üldehitustöödest, viimistlustöödest, puhastustöödest ja krundihooldusest. 

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud „Kinnisvarahooldaja, tase 4“ kutseeksami spetsialiseerumisel „Hoonete ja krundi rajatiste konstruktsioonide tehnohoolduse ja heakorratööde tegemine“. 

Kuhu edasi?

Eriala lõpetajad saavad minna tööle kinnisvarahooldajateks kinnisvarafirmadesse. Vastavalt huvidele ja olemasolevale haridustasemele saab soovi korral juurde õppima minna näiteks TalTechi Ehitiste projekteerimist ja ehitusjuhtimist, TKTK Hoonete ehituse või Kinnisvara korrashoiu erialale. 

Vastuvõtt

 

Esita avaldus SAIS keskkonnaslink opens on new pageSAIS keskkonnas">

Vastuvõtukriteeriumid

Vastuvõtt erialale toimub järgmiste kriteeriumite alusel:

  • Vastuvõtukatse (kokku max 10p) koosneb alljärgnevatest osades:
    • Kirjalik test (eesti keeles) - hinnatakse õppija teoreetilisi teadmisi, mis on eelduseks valitud kutseala õpingute alustamiseks. Test koosneb viiest küsimusest. Aega testi lahendamiseks on 15 minutit. Iga õige vastus annab ühe punkti. (max 5 punkti)
    • Erialane vestlus (eesti keeles) - hinnatakse kandidaadi motivatsiooni, suhtlemisoskust ning eesti keele oskust. (max 5 punkti)

Konkursi maksimaalne võimalik tulemus on 10 punkti ja kandideerimislävend 6 punkti.

Rühma avamise miimimumsuurus on 12, maksimumsuurus 20.

Tutvu õppekavaga

Kinnisvarahooldaja tase 4, tasemeõpe, 2 aastat - õppekava ja rakenduskava link opens on new page

Avaldatud 18.02.2020. Viimati muudetud 05.04.2024.