Kinnisvarahaldur (1 aasta ja 6 kuud)

Kellele?

Õpingute sihtrühmaks on keskharidusega õppija. Sobib inimesele, kes on majanduse ja matemaatikaga sõber, hea suhtleja ja ettevõtliku loomuga. Kasuks tuleb eelnev kogemus kinnisvarahoolduses ja analüütiline mõtlemine.
Omandatav taseÕppe kestvusÕppekeelÕppevormEeldus alustamiseks
Kinnisvarahaldur, tase 5 1 aasta ja 6 kuudEestiStatsionaarne, sessioonõpe, koolipõhine ja töökohapõhine. Keskharidus

Kuidas õpe toimub?

Õpe toimub sessioonõppena, 1 nädal kuus. 

Tule kooli virtuaaltuurile.link opens on new page

Õpingute jooksul sooritab õpilane ka praktika. 

Eriala

Õpilane omandab kompetentsused, mis võimaldavad töötada oskustöölisena kinnisvara korrashoiu valdkonnas tegutsevas ettevõttes kinnisvarahaldurina. 

Õpingute käigus omandatakse teadmised ja oskused kinnisvarahalduri alusteadmistest ehitistes, kinnisvaraobjekti heakorrast ja hoolduskorraldusest, erialasest võõrkeelest, erialasest õigusõppest, majandusarvestusest, kinnisvara haldamisest ja oma õpitee ja töö kavandamisest muutuvas keskkonnas. 

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus ja õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga, kus hinnatakse kutsele „Kinnisvarahaldur, tase 5” vastavate kompetentside saavutatust.   

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa koduleheltlink opens on new page

Kuhu edasi?

Eriala lõpetajad saavad minna tööle kinnisvarahalduriks kinnisvarafirmadesse. Vastavalt huvidele ja olemasolevale haridustasemele saab soovi korral juurde õppima minna näiteks TKTK Kinnisvara korrashoiu ja TalTechi Ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise erialale. 

Vastuvõtt

Esita avaldus SAIS keskkonnaslink opens on new pageSAIS keskkonnas">

Vastuvõtukriteeriumid

Vastuvõtt erialale toimub järgmiste kriteeriumite alusel:

  • Vastuvõtukatse (kokku max 10p) koosneb alljärgnevatest osades:
    • Motivatsioonikiri (eesti keeles) Esitatakse SAISis avalduse lisana - Motivatsioonikirjas avab kandidaat oma õppima asumise põhjuseid, et miks ta tahab antud erialal õppida ning huvi ja varasemat kokkupuudet selle erialaga (kui on). (max 5 punkti)
    • Erialane vestlus (eesti keeles) - hinnatakse kandidaadi motivatsiooni, suhtlemisoskust ning eesti keele oskust. (max 5 punkti)
    • Lisapunkt* - konkursil on võimalik saada 1 lisapunkt eelneva erialase kogemuse eest, hinnatakse vestlusel (max 1 punkti)

Konkursi maksimaalne võimalik tulemus on 10 punkti (*lisapunktiga 11p) ja kandideerimislävend 6 punkti.

Rühma avamise miimimumsuurus on 12, maksimumsuurus 20. 

Tutvu õppekavaga

Kinnisvarahaldur, tase 5, tasemeõpe, 1 aasta ja 6 kuud - õppekava ja rakenduskava link opens on new page

Avaldatud 07.04.2021. Viimati muudetud 21.05.2024.