Nahkkäsitöö (2.a)

Kellele?

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega ja keskharidusega isikud, kes soovivad omandada kutset. Nahkkäsitöölise eriala sobib inimesele, kellel on tõsine huvi naha kui materjali vastu ja soov süveneda nahktoodete valmistamise tehnoloogiatesse.  
TaseÕppe kesvusÕppekeelÕppevormEeldus alustamiseks
Nahkkäsitöö valmistaja tase 4 2 aastat EestiStatsionaarne, sessioonõpe Põhiharidus

2024/2025. õppeaastal vastuvõttu ei toimu.

Kuidas õpe toimub?

Õpe toimub sessioonõppena, üle nädala, K-R. 

Tule kooli virtuaaltuurilelink opens on new page

Õpingute jooksul sooritab õpilane ka praktika. Õpilased on praktikat sooritanud erinevate valdkonna meistrite käe all ja Eesti Vabaõhumuuseumis konservaatorite käe all. 

Eriala

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks nahkkäsitöö tegijana nii iseseisvalt kui meeskonnaliikmena nahkkäsitöö valdkonnas. 

Nahkkäsitöö tegija saab teadmisi ja praktilisi oskusi Eesti rahvakultuuri ja nahatööpärandi alustest, kavandamisest ja kujutamisest ning erinevatest nahatöödest. 

Õpetajate juhendamisel valmistavad õpilased nahast väikeesemeid, liistuta nahkjalatseid, erinevaid nahkvorme, nahast raamatuköiteid, karpe ning vutlareid ja saadakse teadmisi nahkkäsitööalasest ettevõtlusest. Lisaks põhiõpingutele on võimalik omandada praktilisi oskusi metall- ja savitöödes, maalimises, kirjakunstis ja fotograafias. 

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud Nahkkäsitööline, tase 4 kutseeksami. 

Kuhu edasi?

Eriala lõpetajad saavad minna tööle valdkonna disaineri juurde või hakata iseseisvalt tegelema ettevõtlusega nahkkäsitöö alal. Vastavalt huvidele ja olemasolevale haridustasemele saab soovi korral juurde õppima minna näiteks Eesti Kunstiakadeemiasse Moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisaini erialale, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiasse Pärandtehnoloogia erialale. 

Vastuvõtt

NB! 2024/2025. õppeaastal vastuvõttu ei toimu

Rühma avamise miimimumsuurus on 12, maksimumsuurus 15. 

Tutvu õppekavaga

Nahkkäsitöö valmistaja tase 4, tasemeõpe, 2 aastat. - õppekava ja rakenduskava link opens on new page

Avaldatud 01.03.2020. Viimati muudetud 05.04.2024.