Sepp (3a.)

Kellele?

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega või vähemalt 22 aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid. Sobib inimesele, kellel on huvi traditsioonilise sepa- või metallitöö vastu. 
TaseÕppe kesvusÕppekeelÕppevormEeldus alustamiseks
Sepp, tase 4, kutsekeskharidus3 aastat Eesti Statsionaarne, päevaõpe Põhiharidus

Kuidas õpe toimub?

Õpe toimub päevaõppes esmaspäevast reedeni päevasel ajal. 

Tule kooli virtuaaltuurilelink opens on new page

Õpingute jooksul sooritab õpilane ka praktika väljaspool kooli. Õpilased on käinud praktikat sooritamas Eesti vabaõhumuuseumis ja erinevates ettevõtetes, näiteks Saaremaa seppades. 

Eriala

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks iseseisvalt kui meeskonnaliikmena sepatöö valdkonnas ning luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. 

Sepp saab teadmisi ja praktilisi oskusi Eesti rahvakultuuri ja rauatöö ajaloost, kavandamisest ja kujutamisest, sepatöö tehnoloogiast ja sepistamisest, lukksepa ja keevitustöödest, sepatööalasest ettevõtlusest ja tootearendusest. 

Õppeprotsessis õpitakse tundma metalle, sepatööriistu ja valmistatakse tehnoloogilisi proovitöid. Õpilased kavandavad erinevaid esemeid ja õpetaja juhendamisel teostavad oma töö. 

Lisaks põhiõpingutele on võimalik saada praktilisi oskusi nahatöös, metallehistöös, savitöös ja fotograafias. 

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud Sepp, tase 4 kutseeksami. 

Kuhu edasi?

Eriala lõpetajad saavad omandatud oskuste ja teadmiste pinnalt luua oma sepikoja, saavad asuda tööle sepana või teostada metallitöid. Vastavalt huvidele ja olemasolevale haridustasemele saab soovi korral juurde õppima minna näiteks Eesti Kunstiakadeemiasse Klaas, keraamika, ehe ja sepis erialale. Viljandi Kultuuriakadeemia ehitus ja metallitöö eriala. 

Vastuvõtt

Esita avaldus SAIS keskkonnaslink opens on new pageSAIS keskkonnas">

Vastuvõtukriteeriumid

Vastuvõtt erialale toimub järgmiste kriteeriumite alusel:

  • Põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne (max 5p)
  • Käeline katse (eesti keeles) - Hinnatakse töö vastavust juhendile, oskust valida ja kasutada töö sooritamiseks õigeid tööriistu, ajakulu ning töö puhtust ja korrektsust  (max 4 punkti)
  • Erialane vestlus (eesti keeles) - hinnatakse kandidaadi motivatsiooni, suhtlemisoskust ning eesti keele oskust (max 5 punkti)
  • Portfoolio* - Konkursil on võimalik saada 1 lisapunkt esitatud portfoolio eest, mis näitab kandidaadi kunstilist kogemust – maalimine, joonistamine, meisterdamine, käsitöö. Hinnatakse vestlusel (*1 lisapunkt)

Konkursi maksimaalne võimalik tulemus on 14 punkti (*koos lisapunktiga 15p) ja kandideerimislävend 8 punkti.

Rühma avamise miinimumsuurus on 12 inimest, maksimumsuurus 20. 

Tutvu õppekavaga

Sepp tase 4, tasemeõpe, kutsekeskharidus, 3 aastat - õppekava ja rakenduskava link opens on new page

Avaldatud 01.03.2020. Viimati muudetud 05.04.2024.