Veevärgilukksepp (1 a.)

Kellele?

Erialale on oodatud õppima vähemalt põhiharidusega isikud, kes soovivad omandada kutset. Sobib inimesele, kes soovib õppida eriala, mille järele on tööturul suur nõudlus. Lisaks sobib töötavale spetsialistile, kes tahab kutsetunnistust uuendada.
TaseÕppe kesvusÕppekeelÕppevormEeldus alustamiseks
Veevärgilukksepp tase 41 aasta EestiStatsionaarne, koolipõhine, töökohapõhine õpe Põhiharidus

Kuidas õpe toimub?

Õpe toimub sessioonõppena üle nädala, N pärastlõunasel, R ja L päevasel ajal.

Tule kooli virtuaaltuurile.link opens on new page

Õpingute jooksul sooritab õpilane ka praktika. Meie praktikapartneriteks on olnud näiteks Tallinna Vesi, Harmet OÜ, Hanken OÜ, Sation OÜ. 

Eriala

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldab tal töötada oskustöölisena ehituse või kinnisvara korrashoiuga tegelevates ettevõtetes ning loovad eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. 

Õppija omandab veevärgilukksepa õpingutega teadmisi ja praktilisi oskusi vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning –seadmete paigaldamisest, kus peamised tegevused on torude lõikamine, ühendamine ja painutamine, monteerimine, isoleerimine, torude läbipesu, mõõtmine ja katsetamine. Kinnistusiseste välistrasside ja rajatiste ehitamisel lisandub torustike aluste rajamine. Veevärgilukksepad tegelevad ka vee- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldamise ja remondiga, nad lokaliseerivad ja likvideerivad avariisid ning teevad torude ja süsteemide hooldustöid.  

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud kooli õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud „Veevärgilukksepp, tase 4 esmane kutse“ kutseeksami. 
Veevärgilukksepa õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt  

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa koduleheltlink opens on new page

Kuhu edasi?

Eriala lõpetajad saavad minna tööle vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning -sedamete paigaldamisega tegelevatesse ettevõtetesse. Vastavalt huvidele ja olemasolevale haridustasemele saab soovi korral juurde õppima minna näiteks TalTechi Hoonete sisekliima ja veetehnika erialale. 

Vastuvõtt

Esita avaldus SAIS keskkonnaslink opens on new pageSAIS keskkonnas">

Vastuvõtukriteeriumid

Vastuvõtt erialale toimub järgmiste kriteeriumite alusel:

  • Vastuvõtukatse (kokku max 10p) koosneb alljärgnevatest osades:
    • Kirjalik test (eesti keeles) - hinnatakse õppija teoreetilisi teadmisi, mis on eelduseks valitud kutseala õpingute alustamiseks. Test koosneb viiest küsimusest. Aega testi lahendamiseks on 15 minutit. Iga õige vastus annab ühe punkti. (max 5 punkti)
    • Erialane vestlus (eesti keeles) - hinnatakse kandidaadi motivatsiooni, suhtlemisoskust ning eesti keele oskust. (max 5 punkti)

Konkursi maksimaalne võimalik tulemus on 10 punkti ja kandideerimislävend 6 punkti.

Tutvu õppekavaga

Veevärgilukksepp tase 4, tasemeõpe 1 aasta - õppekava ja rakenduskava link opens on new page

Avaldatud 01.03.2019. Viimati muudetud 05.04.2024.