Puhastusteenindaja

Kellele?

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega ja keskharidusega või põhihariduseta vähemalt 18 aastased isikud, kes soovivad omandada kutset. Õppima asumise eelduseks on töökoha olemasolu puhastusteenindusega tegelevas ettevõttes.
Omandatav taseÕppe kestvusÕppekeelÕppevormEeldus alustamiseks
Puhastusteenindaja tase 3 1 aastat Vene ja eesti Statsionaarne, töökohapõhine õpe Põhiharidus

Eriala

Töökohapõhine õpe toimub kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandja koostöös. 2/3 õppe mahust toimub ettevõttes. 
Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks puhastusteeninduses ja teeninduse erinevates ettevõtetes. Õpe loob  eeldused teenindusteadliku töötaja kujunemiseks, õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. 
Õppeaja vältel õpitakse peamisi koristusvõtteid, enamlevinuid koristusaineid ja tarvikuid, tehakse tavapuhastust ja suurpuhastust, eripuhastustöid ning õuealade hooldust. Õppe lõpetanu teab puhastusteenindajale esitatavaid nõudmisi ning erinevate tööde tehnoloogiat ning ruumide ja hoonete puhastamisele esitatud nõudeid. 
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud Puhastusteenindaja, tase 3 kutseeksami või selle ebaõnnestumisel koolieksami.  

Kuidas õpe toimub?

Õpe toimub töökohapõhise õppena. 2/3 õppest toimub ettevõttes ning 1/3 koolis. Koolis toimuvad õppepäevad üle nädala R-L. 

Tule kooli virtuaaltuurile.link opens on new page

Vastuvõtt

Rühma avamise miinimumsuurus on 12 ja maksimumsuurus 25. 

Vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnaslink opens on new page.

NB! Avalduse esitamiseks SAISislink opens on new page on vajalik ID-kaart koos kehtivate sertifikaatidega või mobiil-ID. 

Kuhu edasi?

Eriala lõpetajad saavad saavad jätkata tööd või asuda tööle puhastusteenindusega tegelevatesse ettevõtetesse puhastusteenindajana, eripuhastustöötajana, toateenindajana. Edasiõppimise võimalus on näiteks Tallinna Kopli Ametikoolis Puhastusteeningaja-juhendaja tase 4 õppes.  

Meie head koostööpartnerid on olnud näiteks Krausberg Eesti OÜ, Puhastusproff OÜ, Sol Baltics OÜ, Ida-Tallinna Keskhaigla, HKP OÜ, HaldusExpert OÜ. 

Tutvu õppekavaga

Puhastusteenindaja tase 3 - õppekava ja rakenduskavalink opens on new page

Avaldatud 18.02.2020. Viimati muudetud 28.03.2024.