Nooremaednik (1 a.)

Kellele?

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega ja keskharidusega või põhihariduseta vähemalt 18 aastased isikud, kes soovivad omandada kutset. Sobib inimesele, kellele meeldib loodus, taimed, muld ja tegevused õues.
Omandatav taseÕppe kestvusÕppekeelÕppevormEeldus alustamiseks
Nooremaednik tase 3 1 aasta EestiStatsionaarne, sessioonõpe Nõuded puuduvad

Kuidas õpe toimub?

Õpe toimub sessioonõppena kaheksal päeval kuus, millest 5 koolis ja 3 veebis või praktikal. 

Tule kooli virtuaaltuurile.link opens on new page

Eriala

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks nooremaednikuna erinevates valdkondades ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. 

Õpetus on praktilise suunitlusega. Õppija saab teadmisi ja praktilisi oskusi  köögiviljanduses, puuviljanduses, iluaianduses, haljasalade hooldamises, sisehaljastuse rajamises ning aiaplaani koostamises. Praktilistes tundides õpitakse tundma meie kliimas kasvavaid taimi, nende haigusi ja kahjureid. Õpitakse taimi paljundama, hooldama, ümberistutama, lõikama puid ja põõsaid, sooritama praktilisi aia- ja haljasalade töid. Praktilised tunnid toimuvad kooli koostööpartnerite juures: Tallinna Loomaaias, Tallinna Botaanikaaias, Kadrioru pargis, AS Sagro-s, Eesti Vabaõhumuuseumis, Valtu Aed OÜ-s. Õpingute ajal külastatakse aiandusega tegelevaid ettevõtteid. 

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud Nooremaednik, tase 3 kutseeksami. 

Kuhu edasi?

Eriala lõpetajad saavad minna tööle aednikuna erinevatesse ettevõtetesse/asutustesse või hakata iseseisvalt tegelema ettevõtlusega aianduse alal. Vastavalt huvidele ja olemasolevale haridustasemele saab soovi korral juurde õppima minna näiteks Räpina Aianduskooli Aednik tase 4, Tallinna Kopli Ametikooli Kinnisvarahooldust, Eesti Maaülikooli Aianduse või Keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse erialale.

Vastuvõtt

Rühma avamise miinimumsuurus on 12 ja maksimumsuurus 20. 

Vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnaslink opens on new pageVastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas">.

NB! Avalduse esitamiseks SAISislink opens on new page on vajalik ID-kaart koos kehtivate sertifikaatidega või mobiil-ID.

Tutvu õppekavaga

Nooremaednik tase 3, tasemeõpe 1 aasta - õppekava ja rakenduskava link opens on new page

Avaldatud 04.11.2019. Viimati muudetud 28.03.2024.