Puhastustööde juht (6 k.)

Puhastustööde juht tase 5, tasemeõpe, 6 kuud
Omandatav taseÕppe kestvusÕppekeelÕppevormEeldus alustamiseks
Puhastööde juht, tase 56 kuudEestiStatsionaarne, töökohapõhine õpeKeskharidus

Kellele?

Viienda taseme kutseõppe jätkuõppele on oodatud õppima eelnevalt 4 tasemele või samale kvalifikatsioonitasemele vastava kutse või vastavate kompetentside ja haridustasemega õppijad.

Ettevõttele on kvalifikatsiooniga töötajate suur maht töötajaskonnast heaks kvaliteedinäitajaks.

Kuidas õpe toimub?

Õpe toimub töökohapõhise õppena. 2/3 õppest toimub ettevõttes ning 1/3 koolis. Koolis toimuvad õppepäevad üle nädala R-L.

Tule kooli virtuaaltuurile.link opens on new page

Eriala

Töökohapõhine õpe toimub kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandja koostöös. 2/3 õppe mahust toimub ettevõttes.
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud Puhastustööde juht tase 5 kutseeksami või selle ebaõnnestumisel koolieksami.

Vastuvõtt

Rühma avamise miinimumsuurus on 12 ja maksimumsuurus 25.

Meie head koostööpartnerid on olnud näiteks Krausberg Eesti OÜ, Puhastusproff OÜ, Sol Baltics OÜ, Ida-Tallinna Keskhaigla, HKP OÜ, HaldusExpert OÜ.

Tutvu õppekavaga

Puhastustööde juht tase 5, tasemeõpe, 6 kuud - õppekavalink opens on new page

Puhastustööde juht tase 5, tasemeõpe, 6 kuud - rakenduskavalink opens on new page

Avaldatud 02.06.2023. Viimati muudetud 21.05.2024.