Puukäsitöö (3a.)

Kellele?

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega või vähemalt 22 aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.Eriala sobib püsivale ja loomingulisele inimesele, kellel on huvi puu- või käsitöö vastu.
Omandatav taseÕppe kestvusÕppekeelÕppevormEeldus alustamiseks
Puukäsitöö valmistaja tase 4 3 aastat EestiStatsionaarne, päevaõpePõhiharidus

Kuidas õpe toimub?

Õpe toimub päevaõppena, E-R. 

Tule kooli virtuaaltuurile.link opens on new page

Õpingute jooksul sooritab õpilane ka praktika. Õpilased on praktikat sooritanud erinevate valdkonna meistrite käe all ja Eesti Vabaõhumuuseumis konservaatorite käe all. 

Eriala

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab kompetentsid, mis võimaldavad töötada puukäsitöö tegijana nii iseseisvalt kui meeskonnaliikmena puukäsitöövaldkonnas ning luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. 

Puukäsitöö tegija saab teadmisi ja praktilisi oskusi Eesti rahvakultuuri ja puutöönduse ajaloost, kavandamisest ja kujutamisest, puiduõpetusest, puutööalasest tööriista- ja tehnoloogiaõpetusest, tervikpuu esemete valmistamisest, painutamistöödest, laudnõude valmistamisest, tappseotiste valmistamisest, puittoodete ja teenuste turundamisest. 

Lisaks põhiõpingutele on võimalik saada praktilisi oskusi nahatöös, õmblustöös, polsterdustöödes, metall- ja savitöödes ja fotograafias. 

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud Puukäsitööline, tase 4 kutseeksami. 

Kuhu edasi?

Eriala lõpetajad saavad minna tööle valdkonna meistri juurde või iseseisvalt luua oma käsitöötöökoda või tegeleda ettevõtlusega puukäsitöö alal. Puukäsitööd annab hästi kombineerida teiste käsitööliikidega. Vastavalt huvidele ja olemasolevale haridustasemele saab soovi korral juurde õppima minna näiteks Eesti Kunstiakadeemiasse Moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisaini, Tööstus- ja digitootedisaini, Taltech Materjalitehnoloogia, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiasse Pärandtehnoloogia erialale. 

Vastuvõtt

Esita avaldus SAIS keskkonnaslink opens on new pageSAIS keskkonnas">

Vastuvõtukriteeriumid

Vastuvõtt erialale toimub järgmiste kriteeriumite alusel:

  • Põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne (max 5p)
  • Käeline katse (eesti keeles) - Hinnatakse töö vastavust juhendile, oskust valida ja kasutada töö sooritamiseks õigeid tööriistu, ajakulu ning töö puhtust ja korrektsust  (max 4 punkti)
  • Erialane vestlus (eesti keeles) - hinnatakse kandidaadi motivatsiooni, suhtlemisoskust ning eesti keele oskust (max 5 punkti)
  • Portfoolio* - Konkursil on võimalik saada 1 lisapunkt esitatud portfoolio eest, mis näitab kandidaadi kunstilist kogemust – maalimine, joonistamine, meisterdamine, käsitöö. Hinnatakse vestlusel (*1 lisapunkt)

Konkursi maksimaalne võimalik tulemus on 14 punkti (*koos lisapunktiga 15p) ja kandideerimislävend 8 punkti.

Rühma avamise miinimumsuurus on 12 inimest, maksimumsuurus 20. 

Tutvu õppekavaga

Puukäsitöö, tase 4, tasemeõpe, kutsekeskharidus - õppekava ja rakenduskavalink opens on new page

Avaldatud 01.03.2019. Viimati muudetud 05.04.2024.