Puhastusteenindaja-juhendaja (6 k.)

Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4, tasemeõpe, 6 kuud

Omandatav taseÕppe kestvusÕppekeelÕppevormEeldus alustamiseks
Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 6 kuud Vene ja eesti Statsionaarne, töökohapõhine õpe Põhiharidus

Kellele?

Neljanda taseme kutseõppe jätkuõppele on oodatud õppima eelnevalt 3 tasemele või samale kvalifikatsioonitasemele vastava kutse või vastavate kompetentside ja haridustasemega õppijad. Puhastusteenindaja-juhendaja töö eeldab head tervist, ausust, hoolikust, täpsust ja teenindusvalmidust. Oluline on kohuse- ja vastutustunne. Puhastusteenindaja-juhendaja õpe eeldab varasemat juhendamise kogemust või soovi liikuda karjääriredelil edasi.  

Ettevõttele on kvalifikatsiooniga töötajate suur maht töötajaskonnast heaks kvaliteedinäitajaks. 

Kuidas õpe toimub?

Õpe toimub töökohapõhise õppena. 2/3 õppest toimub ettevõttes ning 1/3 koolis. Koolis toimuvad õppepäevad üle nädala R-L. 

Tule kooli virtuaaltuurile.link opens on new page

Eriala

Töökohapõhine õpe toimub kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandja koostöös. 2/3 õppe mahust toimub ettevõttes. 
Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks puhastusteeninduses ja teeninduse erinevates ettevõtetes või endale töökoha loomisel. Õpe loob eeldused ettevõtliku, innovaatilise, teenindusteadliku töötaja kujunemiseks, õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. Õppeaja vältel õpitakse hoolduskoristuse ja suurpuhastuse planeerimist ja läbiviimist, puhastustööde plaanipärast korraldamist, koristustööde tehnoloogiat. 
Võimalikud on spetsialiseerumised: 

  • Eripuhastus 
  • Majutusasutuse toateenindus

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutseeksami või selle ebaõnnestumisel koolieksami. 

Vastuvõtt

Rühma avamise miinimumsuurus on 12 ja maksimumsuurus 25. 

Vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnaslink opens on new pageVastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas">.

NB! Avalduse esitamiseks SAISislink opens on new page on vajalik ID-kaart koos kehtivate sertifikaatidega või mobiil-ID.

Kuhu edasi?

Eriala lõpetajad saavad saavad jätkata tööd või asuda tööle puhastusteenindusega tegelevatesse ettevõtetesse puhastusteenindaja-juhendajana, objektijuhina, eripuhastustööde spetsialistina, toateenindajana.  

Meie head koostööpartnerid on olnud näiteks Krausberg Eesti OÜ, Puhastusproff OÜ, Sol Baltics OÜ, Ida-Tallinna Keskhaigla, HKP OÜ, HaldusExpert OÜ. 

Tutvu õppekavaga

Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4, tasemeõpe, 6 kuud - õppekava ja rakenduskava link opens on new page

Avaldatud 18.02.2020. Viimati muudetud 28.03.2024.